Skip to main content

e-Pracownik pulpit pracownikaMożliwość samodzielnego planowania urlopów i zgłaszania wniosków urlopowych przez pracowników, rozliczania delegacji czy sprawdzania nieobecności stała się jednym z kryteriów przy wyborze systemu klasy ERP. Również kierownicy zespołów domagają się szybkiego i mobilnego wglądu do podstawowych danych swoich podwładnych.

Na odpowiedź na te płynące z rynku sygnały ze strony producentów systemów informatycznych nie trzeba było długo czekać, ponieważ w chwili obecnej większość rozwiązań oferowanych przez POLKAS posiada opisane wyżej funkcjonalności. W przypadku programu Comarch ERP Optima jest to moduł ePracownik, natomiast w enova365 Pulpit Pracownika i Pulpit Kierownika.

Dzięki zastosowaniu tych modułów możliwa jest mobilna praca z różnych miejsc i urządzeń. Zastosowanie responsywnych interfejsów gwarantuje komfort użytkowania nawet na ekranie smartfonu. Dzięki zintegrowaniu zarówno ePracownika, jak i Pulpitów enova365 z modułem Kadrowo-Płacowym odpowiednio Optimy i enova dane prezentowane w tych modułach są w pełni świeże i aktualne. Każdy pracownik ma swój login i hasło, loguje się na własne konto w programie i widzi tylko swoje dane. Kierownik z kolei ma dostęp do listy swoich pracowników, do ich limitów urlopowych wraz z wykazem nieobecności. Może również filtrować listy wedle zadanych kryteriów. Z punktu widzenia szczególnie dużych firm ważna jest możliwość integracji narzędzi do samoobsługi pracowniczej z systemami RCP, dzięki czemu możliwe jest odnotowywanie rzeczywistego czasu pracy według kalendarza i / lub z czytników RCP.

Z ePracownika oraz Pulpitów Pracownika i Kierownika korzystać mogą nie tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę, ale również osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych – umów zleceń i umów o dzieło.

Zarówno kierownik, jak i pracownik mogą otrzymywać mailowe notyfikacje o zatwierdzonych urlopach czy rozliczonych delegacjach.

Zachęcamy Państwa do wypróbowania funkcjonalności tych modułów. Celem uruchomienia ich w ramach Państwa instalacji programu Comarch ERP Optima lub enova365 zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym.