Skip to main content

 

  1. Po zalogowaniu do programu przechodzimy do Handel > Magazyn > Dokumenty razem. Z górnej belki wybieramy dokument MM – Przesunięcie międzymagazynowe.2. W sekcji ogólne wybieramy Magazyn źródłowy oraz Magazyn docelowy. Kolejno wskazujemy produkty, które będziemy przesuwać do magazyny docelowego. Po wprowadzeniu pozycji wychodzimy klikając Zapisz i zamknij.
    Uwaga: Po wprowadzeniu pozycji dokumentu nie ma możliwości zmiany magazynu źródłowego/docelowego.