Skip to main content

Importu deklaracji JPK_VAT możemy dokonać z poziomu menu JPK/Pliki JPK. Klikając na ikonę w lewym dolnym rogu okna z wygenerowanymi plikami JPK wybieramy wcześniej stworzony plik w formacie .xml a następnie przyciskiem „Otwórz” importujemy dany plik JPK. Powinien pojawić się na liście wygenerowanych plików JPK.