Skip to main content

W oknie wygenerowanych plików JPK należy zaznaczyć plik, dla którego chcemy pobrać UPO i klikamy znajdujący się pod listą przycisk „Odbierz”. Nie ma możliwości ponownego pobrania UPO dla plików JPK ze statusem Wysłano/ odebrano UPO.

Z poziomu tego okna możliwe jest również podejrzenie pobranego Urzędowego Poświadczenia Odbioru za pomocą ikony Podgląd UPO lub za pomocą funkcji Zmień dostępnej w menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku JPK.