Skip to main content

Jeżeli chcemy aby na deklaracjach PIT-11, PIT-40, PIT-8C zamieszczany był adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania, na formularzu danych kadrowych należy zaznaczyć parametr widoczny na zrzucie ekranu:

Po zapisaniu zmian i przeliczeniu deklaracji, na dokumencie będą widoczne nowe dane.