Skip to main content

Proces zakupu i wdrażania systemu produkcyjnego składa się z kilku etapów, które są kluczowe dla sukcesu całego projektu. Poniżej przedstawiono opis poszczególnych etapów:

Rozmowa techniczna

Jest rozmowa technologiczna między dostawcą systemu produkcyjnego a potencjalnym klientem. Podczas tej rozmowy omawiane są wstępnie wymagania, specyfika działalności oraz oczekiwania klienta dotyczące systemu. To na tym etapie wstępnie ustalany jest dobór systemu oraz wyceniana jest analiza przedwdrożeniowa.

Prezentacja

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przeprowadzenia prezentacji systemu. W przypadku produkcji, po uprzednim ustaleniu, zaprezentowanie wycinka technologi dostarczonej przez Klienta.

Analiza przedwdrożeniowa

Analiza jest jednym z najważniejszych etapów wdrożenia. W ramach tego etapu analizowane są procesy które muszą być zaimplementowane w systemie produkcyjnym. Podczas analizy powstaje szczegółowy dokument który zawiera wszystkie informacje na temat wdrożenia i konfiguracji systemu oraz harmonogram prac. Po akceptacji ze strony Klienta przechodzimy do zakupu licencji oraz realizacji wdrożenia.

Wdrożenie

Wdrożenie odbywa się wg. harmonogramu ustalonego podczas analizy. Polega na instalacji i konfiguracji oprogramowania serwerach klienta, integracji z interfejsami systemowymi, a także testowaniu i wdrażaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Wdrożenie może być podzielone na etapy, tak aby firma mogła płynnie przejść etap wdrożenia systemu i nie narażała się na niepotrzebne zastoje.

Szkolenie

Po wdrożeniu systemu istotne jest przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i użytkowania systemu. Możemy zapewnić szkolenia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne z obsługi systemu. Szkolenia mogą obejmować zarówno obsługę użytkownika, jak i zaawansowane funkcje i konfiguracje.

Obsługa powdrożeniowa

Obsługa po wdrożeniu systemu daje Klientowi poczucie bezpieczeństwa, że w razie awarii nie zostaje sam z problemem. W ramach współpracy istnieje możliwość bieżącego serwisowania, rozwijania i modyfikowania oprogramowania wg potrzeb Klienta. Oferujemy dwa modele współpracy z naszymi Klientami: zleceniowy oraz abonamentowy.

Jeśli interesuje Państwa wdrożenie systemu produkcyjnego z oprogramowaniem enova365 lub Comarch ERP XL – zapraszamy do kontaktu na adres erp@polkas.pl lub pod nr tel. (12) 634 05 44.