Skip to main content

W 2022r. Soneta ogłosiła jak co roku konkurs na partnerów z największą ilością sprzedaży w okresie od 1.05.2022r. do 30.04.2023. W ramach tego ogólnopolskiego konkursu Polkas zajął 9 miejsce.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim który się przyczynili do tego sukcesu. Zarówno klientom jak i pracownikom firmy Polkas.

Chcemy w dalszym ciągu być firmą  nie tylko wdrażającą oprogramowanie dla firm, ale również doradzającą kierunki rozwojowe. Pragniemy prowadzić naszych Klientów w kierunku nowych rozwiązań technologicznych, pokazując im bardzo konkretne korzyści biznesowe.