Skip to main content

Stacją roboczą w Symfonii nazywamy pojedynczy komputer w instalacji wielostanowiskowej.

Do instalacji stacji roboczej oprogramowania Symfonia niezbędne jest przeprowadzenie instalacji na serwerze, który będzie udostępniał dane w grupie roboczej. Po zakończeniu instalacji serwera należy udostępnić w sieci lokalnej grupy roboczej katalogi z danymi firm oraz katalogi instalacji programów Sage Symfonia. Kiedy katalogi zostaną udostępnione możemy przystąpić do właściwej instalacji oprogramowania na stacji roboczej.

Proces instalacji stacji roboczej Symfonii dzielimy na 3 etapy:

  1. Mapowanie udostępnionych katalogów danych i instalacji serwerowej.

Katalogi mapujemy spod poziomu eksploratora systemu Windows, we wstążce „Komputer” znajdujemy przycisk „Mapuj dysk sieciowy”. Wybieramy w oknie oznaczenie dysku po zmapowaniu i katalog docelowy serwera. Ważne jest zaznaczenie pola połączenia przy logowaniu.

  1. Wybór programu do zainstalowania w przestrzeni stacji roboczej

Symfonia jest zbiorem współpracujących programów, jeżeli serwer udostępniający bazę danych posiada instalacje kilku z nich, należy określić, które będą potrzebne z punktu widzenia użytkownika danej stacji roboczej. Programy można instalować przy użyciu indywidualnych instalatorów, oraz pakietu instalacyjnego. Jeżeli korzystamy z samorozpakowującego pakietu instalacyjnego, do wyboru w mamy obszary „Finanse i Księgowość”, „Kadry i Płace”, „Handel” oraz „Środki Trwałe”, po zaznaczeniu stosownego obszaru instalator przejdzie do listy związanych z nim programów. Po przejściu do instalacji konkretnego programu należy wybrać opcję instalacji stanowiska roboczego. Jednorazowo możemy zainstalować jeden program, w celu zainstalowania kolejnych należy powtórzyć procedury instalacyjne.

  1. Aktywacja produktu za pomocą klucza licencji.

W czasie przygotowania do instalacji programu pojawi się okno rejestracji. Należy wprowadzić do niego dane, wraz z numerem programu i kluczem licencyjnym. Jeżeli krok zostanie pominięty program zostanie zainstalowany w wersji demo.

W wypadku pojawienia się nieprawidłowości lub błędów, należy skontaktować się ze swoim Partnerem Sage lub infolinią BOK SAGE