Skip to main content

Zakłady Komunikacji Miejskiej mają swoją specyfikę i potrzeby. Do zarządzania przewozami i obsługi transportu najczęściej wykorzystują rozwiązania branżowe, takie jak np. system Trans ERP autorstwa firmy DPK System z Wieliczki. Oprogramowanie branżowe sfokusowane jest z reguły na zaspokojeniu tylko wycinka potrzeb przedsiębiorstw z danej branży, do obsłużenia pozostają natomiast takie obszary, jak kadry i płace, księgowość, sprzedaż, magazyn czy analizy dla zarządu.

Tutaj do gry wchodzi POLKAS. Posiadamy doświadczenie we wsparciu informatycznym Miejskich Zakładów Komunikacji przede wszystkim w obszarze kadrowo – płacowym, ale też pod kątem księgowości i środków trwałych. Potrafimy zintegrować oprogramowanie kadrowe i księgowe z programem przewozowym tak, aby całość pracowała na wspólnej bazie danych. Pozwala to na uniknięcie pomyłek oraz czasu związanego z wpisywanie tych samych danych w kilku miejscach. Najczęściej wdrażanym przez nas systemem w MZK-ach i ZKM-ach jest enova365, z kolei programem transportowymi, z jakim integrujemy się najczęściej jest Trans ERP firmy DPK. Wdrożona przez nas integracja umożliwia:

 • import informacji o czasie pracy kierowców – naliczanie wynagrodzeń,

 • import informacji o przejazdach autobusów – rozliczanie kosztów autobusów,

 • import informacji o wydaniach paliwa na poszczególne autobusy,

 • automatyczne rozksięgowanie kosztów według dowolnego klucza, np. kosztów wydziałowych w koszty autobusów według wozokilometrów lub czasu jazdy,

 • możliwość analizy kosztów według autobusów, linii itp.

Konfiguracja modułu Kadry i Płace najczęściej obejmuje takie czynności jak:

 • ustawienie wskaźników płacowych,

 • utworzenie oraz konfiguracja kalendarzy,

 • utworzenie oraz konfiguracja dodatkowych elementów wynagrodzeń wraz z listami płac,

 • odzwierciedlenie struktury wydziałowej firmy,

 • dostosowanie konfiguracji do integracji z programem transportowym, np. z Trans ERP,

 • utworzenie dodatkowych szablonów dokumentów,

 • przygotowanie mechanizmów przypominania o istotnych terminach (koniec umowy, koniec ważności badań, uprawnień etc.).

Celem zapoznania się ze szczegółami wdrożonych rozwiązań prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym oprogramowania ERP.