Skip to main content

SKwP - POLKAS wspiera Stowarzyszenie KsięgowychWręczenie Członkostwa w SKwP firmie POLKASW dniu 15 marca bieżącego roku firma POLKAS została członkiem wspierającym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W poniedziałek 11 kwietnia nastąpiło oficjalne wręczenie dokumentu świadczącego o tej współpracy.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to najstarsza w naszym kraju organizacja zrzeszająca specjalistów branży rachunkowej i finansów. Jako jeden z głównych celów Stowarzyszenie stawia sobie poszerzanie wiedzy pozwalającej wykonywać m.in. zawód księgowego, biegłego rewidenta, audytora, doradcy podatkowego oraz podnosić kwalifikacje zgodnie z dobrą praktyką, zasadami etycznymi i profesjonalnymi standardami.

POLKAS jako Członek Wspierający, wspólnie z Zarządem SKwP zobowiązuje się do podjęcia działań, które będą pomagać pozostałym Członkom Stowarzyszenia zwiększać ich kompetencje w zakresie nowoczesnych narzędzi pozwalających prawidłowo prowadzić rozliczenia w firmach. W ramach współpracy podjęto postanowienie o przygotowywaniu wspólnych szkoleń i prelekcji, dzięki którym Członkowie będą mogli dowiedzieć się o sposobach na prowadzenie rozliczeń księgowych, kadrowych oraz handlowych przy użyciu oprogramowania ERP różnych dostawców.

Wojciech Kowalski, założyciel i współwłaściciel POLKAS tak mówi o nowej inicjatywie: Jako firma, której filarem są usługi doradczo-wdrożeniowe w zakresie oprogramowania ERP, mamy satysfakcję, że wspierając dobre praktyki Stowarzyszenia, możemy pomóc w edukowaniu kadr finansowych. W naszych działaniach z pewnością będziemy starali się położyć nacisk na przekonywanie do świadomego wyboru systemu do zarządzania księgowością, kadrami i płacami oraz innymi obszarami nowoczesnego przedsiębiorstwa. W tym celu, kierując się zasadą optymalnego wyboru systemu pod potrzeby użytkowników, damy Członkom możliwość zapoznania się z wieloma rozwiązaniami, które pozwalają wydajnie wspierać zachodzące w przedsiębiorstwach procesy.

]]>