Skip to main content

Serwis międzyfirmami.pl służy do elektronicznej wymiany e-dokumentów (w tym e-faktur) między kontrahentami. Jego głównym celem jest możliwie najszersze wyeliminowanie dokumentów papierowych na rzecz elektronicznych. Forma elektroniczna dotyczy zarówno postaci dokumentów, jak i sposobu ich dystrybucji.

Pisząc o e-dokumentach mamy tutaj na myśli przede wszystkim faktury elektroniczne, które stanowią główne źródło kosztów związanych z ich drukowaniem, adresowaniem, wysyłką i archiwizowaniem. Zastępując je e-fakturami unika się ponoszenia wszystkich tych kosztów.

Dystrybucję faktur elektronicznych prowadzić można za pomocą poczty e-mail lub przy wykorzystaniu specjalnego, dedykowanego narzędzia, jakim jest na przykład serwis międzyfirmami.pl.

Co ważne, portal ten zyskał pozytywną opinię warszawskiej Izby Skarbowej, która świadczy o tym, iż sposób jego funkcjonowania jest w 100% zgodny z polskim ustawodawstwem.

Wyróżnikiem serwisu są między innymi takie cechy jak:

  • obsługa faktur korekt, które wymagają potwierdzenia odbioru,
  • obsługa sprzeciwów dla klientów, którzy uprzednio wyrazili zgody na otrzymywanie e-faktur,
  • zwrotna informacja dla nadawcy, co dzieje się z fakturą (czy została odebrana, kto odebrał, kiedy odebrał itp.),
  • możliwość dołączenia faktury w postaci pliku xml, gotowego do wczytania do systemów Symfonia i Forte,
  • możliwość wysyłania nie tylko e-faktur, ale również innych e-dokumentów.

Ostatnia wersja serwisu udostępniona została 07.03.2013.

Aktualnie z platformy międzyfirmami.pl korzysta 367 firm, wśród których są między innymi Castorama, Farmona, Grupa SBS, Qumak i Dako.