Skip to main content

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 4.11.2014 obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1.01.2015 dotyczył będzie jeszcze szerszej grupy przedsiębiorców. Obowiązkiem posiadania kas fiskalnych bez względu na obrót, z dn. wejścia w życie rozporządzenia objęte zostaną sprzedaż i usługi w zakresie:

  • Naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regeneracji
  • Wymiany opon
  • Badań i przeglądów technicznych pojazdów
  • Usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
  • Usług prawnych z wyjątkiem notariuszy
  • Doradztwa podatkowego
  • Usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
  • Usług związanych z wyżywieniem, świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym również sezonowo) oraz usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  • Dostaw perfum i wód toaletowych.

Ponadto straci moc dotychczasowe zwolnienie z ewidencji dla sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich (z wyłączeniem przewozów, na które ceny są określone przez gminę, przewóz metrem).

Utrzymany zostaje limit 20 tys. obrotu na rzecz podatnika indywidualnego. Do powyższego obrotu nie będzie jednak wliczana sprzedaż towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (np. sprzedaż przez podatnika używanych telefonów komórkowych pracownikom, sprzedaż własnych nieruchomości, samochodów itp.)

Wystawianie faktur na wszystkie usługi lub płatność przelewem za wszystkie usługi (nie więcej niż 50 faktur i nie więcej niż 20 odbiorców w ciągu roku) zwalnia z posiadania kasy fiskalnej, ale tylko do granicy limitu obrotu 20 tys.

Czas potrzebny na zakupienie przez podatników kas fiskalnych, a zarazem dostosowanie się do nowego rozporządzenia mija 1 marca 2015r. (wyjątek! dla dostawców perfum i wód toaletowych 1 stycznia 2015r.)

Podmioty rozpoczynające działalność po 31.12.2014, kasę powinny zamontować do dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Takim przedsiębiorcom nadal przysługuje możliwość odliczenia do 90% wartości nowego urządzenia, nie więcej jednak niż 700 PLN.

 

Firmy zainteresowane zakupem urządzeń fiskalnych lub poszukujące informacji nt. rozporządzenia zachęcamy do kontaktu z Polkas pod nr tel.: 12 634 05 44  lub napisz info@polkas.pl.