Skip to main content
Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 w sprawie wykazów leków refundowanych obowiązujących od 1 marca 2012.
Obwieszczenia te zostały zawarte w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2012 19:52:05 poz. 4:
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/akt_27022012.pdf