Skip to main content

Z datą 28.02.2012 udostępniamy bazę BLOZ zawierającą dane wprowadzone na podstawie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 w sprawie wykazów leków refundowanych obowiązujących od 1 marca 2012.

Pod adresem:

http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ZMIANY_KS-BLOZ_01-03-2012.htm

zamieszczona została instrukcja przeprowadzenia zmian.

 

Przygotowany został również krótki film instruktażowy dla aptek:

http://osoz.tv/osoztv/start.aspx?KSPartnerParams=NMOV_311

 

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 29.02.2012.