Skip to main content

Od roku 2013 Ministerstwo Finansów palnuje wprowadzenie istotnych zmian dotyczących obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Zmiany będą dotyczyć zrównania limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przychodu za pomocą urządzenia fiskalnego zarówno dla nowych przedsiębiorców jak i tych którzy kontynuują działalność do 20 tys.zł rocznie. Na obecną chwilę przedsiębiorcy prowadzący działalność korzystają z dwukrotnie wyższego limitu – 40 tys. zł.

Co to oznacza?

Wygląda na to że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego a co za tym idzie obowiązek zakupu kasy będą mieli wszyscy podatnicy, których miesięczne obroty wynoszą 1.667 zł. Zmiany dotkną tych podatników którzy zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami korzystali z wyższego limitu ( 40 tys, jako kontynuujący działalność w danym roku ( jeśli wcześniej nie mieli obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego). Podatnik rozpoczynający działalność w danym roku będzie miał limit określony proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności. Obecnie nie ma to znaczenia w którym kwartale przedsiębiorca rozpoczyna działalność. Taki sam limit będzie więc przewidziany dla osoby która rozpocznie działalność zarówno w styczniu jak i w grudniu.

Od 2013 roku zmieni się również sytuacja osób świadczących usługi w zakresie szkół jazdy. Projekt przewiduje objęcie obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy. Decyzja resortu finansów jest spowodowana wciąż pojawiającymi sie sygnałami o zaniżaniu obrotów przez tę grupę podatników.