Skip to main content

Wdrożenie nowego oprogramowania w firmie to dla wielu właścicieli i prezesów stresujący moment. Strach i obawa przed nowym wynikają najczęściej z niewiedzy. Pytania, jakie padają najczęściej to: od czego? I kiedy najlepiej zacząć wdrożenie systemu ERP?

Od czego?

Bezwarunkowo od analizy przedwdrożeniowej. Bez gruntownej analizy zwieńczonej dokumentem żadne wdrożenie nie ma prawa się udać. Bez analizy nie da się nawet przygotować rzetelnej i wiarygodnej oferty cenowej, a co dopiero z powodzeniem wdrożyć system!

Kiedy najlepiej zacząć?

Każdy moment jest dobry. Mity, iż początek pracy na nowym systemie musi nastąpić wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego należy włożyć między bajki. POLKAS ma doświadczenie w startach wdrożeń w różnych miesiącach roku i ich powodzenie wcale nie zależy od tego czy nastąpiło to w magicznym dniu 1 stycznia, lecz czy wdrożenie zostało poprzedzone staranną analizą oraz czy wybrany został adekwatny do potrzeb system.

Z tego ostatniego stwierdzenia wyłania się jeszcze jedno, kluczowe pytanie: z kim wdrażać? Jakiego partnera wybrać? Jak pokazuje doświadczenie naszych klientów, najlepiej i najbezpieczniej jest wybrać firmę niezależną. Nie złotego czy platynowego partnera producenta „X”, ponieważ taki partner przyjedzie ze z góry wiadomym systemem. Zanim zapozna się z potrzebami i wyzwaniami, już będzie wiedział jaki system zaproponować, ponieważ do statusu platynowego czy złotego partnera wymagana jest wyłączność. O wiele lepiej postawić na firmę niezależną, taką jak POLKAS.

My bowiem zaczniemy od niezobowiązującego spotkania. Przyjedziemy i postaramy się zebrać możliwie dużo informacji na temat Państwa potrzeb i na tej podstawie doradzimy rozwiązanie, które naszym zdaniem w tym konkretnym przypadku będzie optymalne. Niewykluczone, że zaprezentujemy nawet dwa systemy, ale tylko wtedy, gdy będziemy mieć pewność, że spełnią one wymagania konkretnego przedsiębiorstwa. Wymagania, które stawiane są teraz, a także te które wiemy z doświadczenia, że pojawią się zapewne w dającej się przewidzieć przyszłości.

Pytania? Sugestie? Zapraszamy – nasi specjaliście czekają tutaj: erp@polkas.pl oraz tutaj: 012 634 05 44.