Skip to main content

Stacjonarna wersja oprogramowania enova365 różni się przede wszystkim tym od chmury Azure, że polega na zakupie programu na własność. Samemu trzeba wówczas zadbać o ciągłość pracy serwera, o kopie bezpieczeństwa oraz o aktualizacje.

Do tych ostatnich ma się dostęp dzięki aktywnej gwarancji na program. Gwarancja daje też możliwość rozbudowy programu o nowe stanowiska i licencje, a także instalowania nowych funkcjonalności, jakie producent dodaje do programu w kolejnych jego wersjach.

Dla wielu użytkowników najważniejsze jest jednak dostosowywanie programu do zmian w przepisach prawnych, szczególnie jeżeli w systemie prowadzi się księgowość czy kadry i płace. Warto na to zwrócić uwagę teraz, kiedy szykowanych jest wiele zmian w przepisach, dotyczących między innymi Split Payment, ulgi i skali podatkowej, kosztów uzyskania przychodu czy zmianach we wzorach deklaracji ZUS i PIT. Dodatkowo od Nowego Roku w firmach od 50 pracowników zaczną przecież obowiązywać Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

W tym kontekście warta uwagi jest obowiązująca od 1 do 30 września bieżącego roku oferta specjalna Sonety, dotycząca możliwości zakupu tańszego upgradu otwartego programu enova. Standardowa cena wynosi bowiem 30% wartości całej instalacji (wszystkich posiadanych modułów), natomiast do końca września można sobie wznowić gwarancję na enovę jedynie za równowartość 20% wartości instalacji. Co warte podkreślenia, nowa gwarancja obowiązywać będzie przez kolejnych 12 miesięcy, po czym można wykupić upgrade terminowy za równowartość tylko 15% instalacji.

Jeżeli gwarancja na enovę zdążyła Państwu wygasnąć, zachęcamy do skorzystania z promocji, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym pod adresem erp@polkas.pl lub numerem telefonu 012 634 05 44.