Skip to main content

Niecierpliwie oczekiwana nowa wersja programu enova365 została zgodnie z zapowiedziami producenta wydana w dniu dzisiejszym.

Najważniejsze zmiany to przede wszystkim dodanie nowych mechanizmów wspierających obsługę e-sprawozdań finansowych a także wspomagających ewidencjonowanie i procentowe rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów.

Od wersji 15.3 enova365 w ramach modułu Księga Handlowa udostępniona została funkcjonalność e-sprawozdań – sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania i podpisywania plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych).

Drugą ważną zmianą w obszarze księgowości jest dostosowanie systemu do zmian przepisów związanych z rozliczeniem kosztów pojazdów.

Zmiany dotyczą także obszaru kadrowo-płacowego – są związane z aktualizacją programu Płatnik. Najnowsza wersja enova365 zapewnia dostosowanie mechanizmu deklaracji ZUS do zmian w Płatniku.

Wydanie kolejnej wersji planowane jest na 8 marca.

Żeby umówić się na aktualizację systemu prosimy o kontakt: 12 634 05 44 lub erp@polkas.pl.