Skip to main content

Zgodnie z obowiązującymi przepisami fiskalnymi nie można ewidencjonować obrotu oraz kwot podatku VAT należnego za pomocą kasy rejestrującej nabytej bez ważnej homologacji. Ważna homologacja jest potwierdzeniem, że kasa rejestrująca prawidłowo raportuje dane transakcji, w szczególności obrót oraz kwoty VAT należnego. Warunkiem dopuszczenia stosowania kasy do ewidencjonowania jest również odpowiednie przechowywanie danych lub ich bezpieczny przekaz na zewnętrzne nośniki danych oraz unikatowy numer pamięci fiskalnej kasy. Niespełnienie tych wymogów skutkuje odmową wydania przez prezesa Głównego Urzędu Miar właściwego potwierdzenia, a w konsekwencji brakiem możliwości prowadzenia ewidencji za pomocą kasy.

Decyzją Ministerstwa Finansów popularna kasa fiskalna Novitus Nano E otrzymała ponowną homologację GUM dopuszczająca ją do sprzedaży. Wraz z nową homologacją urządzenie otrzymało także nowe funkcjonalności, które czynią z niej jeszcze lepsze narzędzie do rejestrowania sprzedaży. Obecnie umożliwia ona m.in.: współpracę z komputerami, skanerami, wagami i innymi urządzeniami peryferyjnymi, wprowadzanie towarów o nazwach do 40 znaków, uwidocznienie NIP-u nabywcy na paragonie, programowanie stawek VAT z datą aktywacji, umieszczenie loga graficznego w nagłówku paragonu oraz wydruku grafiki w jego stopce, wykonywanie dowolnych wydruków niefiskalnych z grafiką, a także kodami kreskowymi.

Wszystkie firmy planujące dokonać zakupu kasy fiskalnej lub wymiany dotychczasowego urządzenia w swojej firmie zachęcamy do zapoznania się z jego specyfikacją na naszej stronie http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_novitus_nano_e/.