Skip to main content

1 stycznia to dzień od którego rozpoczyna się wiele nowych obowiązków, nałożonych na przedsiębiorców.

Jednym z nich jest nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą przedsiębiorca dokonujący zakupu na podstawie paragonu może żądać wystawienia faktury do paragonu tylko wtedy, gdy paragon będzie zawierał jego numer NIP.

W ogólnym ujęciu sprzedaż usług lub towarów, które jest ewidencjonowana za pomocą urządzenia fiskalnego, może być potwierdzona także fakturą, jeżeli klient takiej formy potrzebuje. W przypadku transakcji między firmą a osobą prywatną przepisy nie ulegają zmianie. Za to przypadku sprzedaży B2B, czyli transakcji między firmami, wystawienie faktury z paragonu wymagać będzie wpisania numeru NIP nabywcy także na paragonie. Jeżeli na paragonie nie będzie numeru NIP przedsiębiorcy nabywającego towar czy usługę, sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury.

Czym te zmiany są spowodowane? Przede wszystkim nadużyciami w zakresie wystawiania faktur np. na podstawie paragonów pozostawionych przez innych klientów. Wprowadzenie nowych przepisów ma wyeliminować problem takich „pustych faktur”. W przypadku niezastosowania się do nowych przepisów ustawodawca przewiduje kary w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na nieprawidłowej fakturze. Sankcje będą dotyczyły sprzedawców, którzy taką fakturę wystawili, jak i nabywców, którzy ujmą taką fakturę w ewidencji VAT.

Dla użytkowników systemów ERP takich jak Comarch ERP Optima czy enova365 nowe przepisy nie są problemem. Producenci dbają o wydawanie nowych wersji programów, by odpowiadały one wszelkim zmianom prawnym. Oprócz systemów ERP w POLKAS mamy dostępne także odpowiednie modele urządzeń fiskalnych, które pozwalają na wydruk paragonu z NIP-em nabywcy, współpracujące z systemami sprzedażowymi – dzięki temu zapewniamy kompleksową obsługę sprzedaży w zgodzie z nowymi przepisami.