Skip to main content

POLKAS oferuje swoim klientom rozwiązania dobrane i dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Nie da się obiektywnie stwierdzić, który system jest najlepszy i najpopularniejszy – wszystko zależy od preferencji.

Wśród biur rachunkowych największym powodzeniem cieszą się enova365 oraz Comarch ERP Optima. Programy te wyposażone są w dające duże możliwości moduły do prowadzenie pełnej księgowości, książki przychodów i rozchodów, kadr i płac oraz ewidencjonowania środków trwałych. Otwartość ich struktury ułatwia integrację z zewnętrznymi systemami klientów, a model licencjonowania umożliwia zakup oprogramowania do prowadzeniu wielu baz danych.

Wersji dedykowanej biurom rachunkowym nie ma system Comarch ERP XL, ale to rozwiązanie szczególnie popularne jest wśród firm produkcyjnych oraz międzynarodowych korporacji wielooddziałowych. Dodatkowo XL wyposażony jest w narzędzia e-commerce, samoobsługę pracowniczą oraz bogaty zestaw analiz business Intelligence.

Samoobsługa pracownicza jest też wyróżnikiem enovy365.

Dla firm usługowych czy handlowych równie dobrze sprawdzi się Comarch ERP Optima, enova365, jak i Sage Symfonia. Comarch ERP XL oczywiście też, natomiast oprogramowanie to z racji wyższych niż pozostałe cen licencji zalecamy raczej wówczas, gdy potrzebna jest obsługa wielu skomplikowanych procesów.

Wybór optymalnego programu to tylko połowa sukcesu – druga połowa bowiem to dobre wdrożenie, czyli takie skonfigurowanie programu, aby odpowiadał założeniom opisanym w dokumencie analizy przed wdrożeniowej.