Skip to main content

Najpierw należy zdefiniować typ przeglądu (menu Listy -> Typy przeglądów). Należy tu określić kod, nazwę i opis przeglądu oraz skonfigurować czy będzie on cykliczny, domyślny, aktywny. Można również określić czas co jaki będzie dany przegląd powtarzany oraz czy ma być dla niego generowany zapis w terminarzu.

Następnie w karcie urządzenia na zakładce Ogólne mamy obszar dot. przeglądów, gdzie można dodać przeglądy wg wcześniej zdefiniowanych typów. Na podstawie wybranego typu, na przegląd urządzenia pobierane są szczegółowe dane takie jak: data ostatniego przeglądu, data następnego przeglądu, operator odpowiedzialny. Później dane te można dowolnie modyfikować, dopasowując je do potrzeb konkretnego urządzenia.

Mając określone przeglądy na karcie urządzenia można dodać dokument Plan przeglądu (PLP). Na liście Planów przeglądów technicznych (Menu: Dokumenty, Plany przeglądów) należy dodać nowy dokument PLP i określić na nim: typ przeglądu (wybierany z listy typów przeglądów), okres, właściciela i rodzaj urządzenia.