Skip to main content

System informatyczny w logistyce, zwany często potocznie WMS-em (ang. Warehouse Management System), pomaga usprawnić współpracę magazynu z innymi działami firmy. Najczęściej obsługa logistyki zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy wiąże się silnie z działami handlowymi, produkcji oraz księgowości. Relacje jednak, w zależności od skomplikowania procesów, mogą występować także z obsługą innych obszarów ERP – m.in. B2B, zarządzaniem projektami, czy też Business Intelligence.

Nowoczesne i wydajne zarządzanie przepływem towarów w magazynie nie obejdzie się bez wsparcia urządzeń inwentaryzujących oraz pozwalających natychmiast zlokalizować towar w konkretnej części magazynu. Rejestrowanie etapów takich jak przyjęcie, pakowanie, czy też przygotowanie do wysyłki, umożliwia uwidocznienie w systemie zarządzania całym procesem służącym przepływowi towarów, jak i jego doskonalenie


Cele i korzyści:

 • gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu
 • łatwe przygotowywanie sprawozdań
 • szybkie księgowanie wystawionych dokumentów
 • intuicyjny w obsłudze
 • zgodny z wymogami prawa

Oprogramowanie do zarządzania magazynem i logistyką

Jak działamy:

 • badanie potrzeb – audyt procesów księgowych w firmie
 • dobór oprogramowania
 • wdrożenie
 • szkolenie

Charakterystyka dobrego systemu magazynowego obejmuje m.in.:

 • indywidualne uzależnienie przepływu towarów w magazynie od potrzeb firmy,
 • ciągły dostęp do informacji o kontrahentach i wolumenów ich zamówień,
 • filtrowanie towarów w systemie po użytecznych kryteriach jak: nazwa towaru, cechy charakterystyczne, położenie, nośnik, czy też kod EAN,
 • natychmiastowe sprawdzenie towarów w magazynie przy pomocy zeskanowanego kodu EAN,
 • automatyczne generowanie komunikatów i instrukcji dla pracowników magazynu,
 • możliwość szybkiej zmiany treści komunikatów sygnalizacyjnych i komentarzy na różnych etapach,
 • interfejs umożliwiający szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji,
 • przyśpieszenie pracy poprzez elastyczną automatyzację jak największej ilości procesów,
 • maksymalne ograniczenie kosztów i zminimalizowanie ilości dokumentów w formie papierowe,
 • weryfikację każdego towaru pod kątem prawidłowego umiejscowienia w magazynie.