Skip to main content

Kryteria wyboru nowego oprogramowania do obsługi firmy są bardzo różne. Na pewno warto zwrócić się z prośbą o pomoc do niezależnego dostawcy, czyli firmy takiej jak POLKAS, ponieważ daje to gwarancję dostosowania systemu IT do potrzeb, a nie potrzeb klienta do jedynego, oferowanego przez daną firmę programu.

Wahając się między dwoma rozwiązaniami na pewno warto wziąć pod uwagę następujące kryteria:

  • obszary – czyli to, w jakich działach program będzie używany i które z nich są kluczowe? Dla jednej firmy kluczowa jest księgowość, dla innej produkcja, a jeszcze dla innej zaawansowane narzędzia do obiegu dokumentów. Każdy z obszarów może być mocną stroną innego oprogramowania.
  • perspektywy rozwoju – czyli trzeba zastanowić się nie tylko nad aktualnymi potrzebami, ale również nad tym, do czego program może być potrzebny w dającej się przewidzieć perspektywie czasu.
  • współpracę z dostawcami i odbiorcami oraz biurem rachunkowym – jednolity system i format wymiany danych (np. poprzez EDI) znacznie ułatwia współpracę, a także może wpłynąć na cenę obsługi przez biuro rachunkowe (w razie potrzeby POLKAS ma gotowe konektory pozwalające na płynne przekazywanie informacji biuru księgowemu).
  • migrację danych – jeżeli wdrażany system ERP nie będzie Państwa pierwszym, wówczas jest to kluczowy, często najtrudniejszy (i najdroższy!) element wdrożenia (POLKAS jest partnerem kilku producentów, znamy różne programy i różne technologie, potrafimy więc poradzić sobie z każdą migracją).
  • preferowany model pracy – warto odpowiedzieć sobie na pytanie czy zakupić program w wersji stacjonarnej i zainstalować go w ramach własnej infrastruktury czy pójść w model usługowy, czyli w tak zwaną, modną ostatnio chmurę.

Wybór nowego oprogramowania ERP to trudny i często stresujący proces. Chętnie Państwa przez niego przeprowadzimy i pomożemy podjąć słuszną decyzję. Jesteśmy do dyspozycji po adresem erp@polkas.pl oraz numerem 012 634 05 44. Zapraszamy też do naszej siedziby na ul. Pasternik 94 w Krakowie.