Skip to main content

W dzisiejszych czasach prawie każda organizacja potrzebuje wdrożyć system ERP. Aby ograniczyć koszty wdrożenia należy nakreślić dokładny plan. Warto w tym obszarze wesprzeć się doświadczoną firmą taką jak POLKAS. Na koszty wdrożenia systemu składają się następujące składniki:

  • Koszt infrastruktury- wdrożenie systemu ERP może odbywać się w różnych modelach (wdrożenie na własnym serwerze, na serwerze w kolokacji, instalacja na serwerach w chmurze).
  • Analiza przedwdrożeniowa – określa obszary jakie mogą zostać objęte działaniem systemu. Pozwala też odpowiedzieć na pytanie jakie moduły będą nam potrzebne oraz ilu operatorów musimy wykupić.
  • Wdrożenie systemu ERP zawiera nie tylko parametryzację systemu ale często również obejmuje utworzenie integracji z innymi działającymi systemami w organizacji.
  • Koszt licencji – istnieją różne modele wdrożenia systemu ERP. Najczęściej możemy wybrać między modelem on premise (zakup jednorazowy), zakup dostępu w chmurze (model SaaS). Nie można zapominać o tym co najważniejsze, tj. dopasowaniu możliwości systemu do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. W modelu chmurowym mamy dostęp do systemu z każdego komputera. Inaczej jest w przypadku instalacji stacjonarnej, w której łatwiej o zastosowanie wszelkiego rodzaju integracji.

Jak sfinansować zakup systemu ERP

Poza zakupem ze środków własnych, klienci często decydują się na leasing lub skorzystanie z dotacji UE przeznaczonych na oprogramowanie. Te dwie ostatnie formy w mniejszym stopniu obciążają budżet.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się jakie koszty będą konieczne do wdrożenia systemu w Państwa firmie zapraszamy po więcej informacji telefonicznie 12 634 05 44 lub poprzez e-mail erp@polkas.pl.