Skip to main content
NFZ opublikował komunikat w sprawie danych przekazywanych z aptek do NFZ od 1 maja 2012:
 
http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4893
 
Potwierdza on zasady określone we wchodzącym w życie z dniem 1 maja 2012 nowym rozporządzeniem MZ, wprowadzającym w tym zakresie nowy format przekazywania danych oznaczony “2.1”.
Obsługa nowego formatu w systemie AOW została wprowadzona od wersji z dnia 19.04.2012, konieczna jest zatem aktualizacja oprogramowania w aptekach, w tym zakresie, przed 1 maja.
Pamiętać należy również, że na 1 maja planowane jest kolejne obwieszczenie lekowe MZ w zakresie wykazów leków refundowanych. Baza BLOZ zostanie udostępniona po podpisaniu i opublikowaniu tego obwieszczenia.