Skip to main content

 

BLOZ symulacyjny do zmian w wykazach leków refundowanych planowanych z wejściem w życie od 1 05 2012
 
BLOZ symulacyjny (blsym.zip) z dnia 20-04-2012 r. dostępny pod adresem:
ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/BLOZ/
zawiera zmiany na wykazach wg:
Projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
przekazanego do uzgodnień zewnętrznych w dniu 17 kwietnia 2012 roku
Zapisany w obwieszczeniu planowany termin wejścia w życie to 01.05.2012 r.
 
Informacja ta jest też dostępna na stronie KAMSOFT S.A. w Serwisie dla BLOZ’a
http://www.kamsoft.pl/servlet/news_viewer/show?kat=kbloz&typ=newsy&cnt=20