Skip to main content

Bardzo łatwo i szybko można wyliczyć korzyści wynikające z tytułu wprowadzenia e-faktur, i to zarówno po stronie wystawcy, jak i odbiorcy.

Niestety, popularność e-faktur w naszym kraju w dalszym stopniu utrzymuje się na zdecydowanie niezadowalającym poziomie, w związku z tym konieczne są rozwiązania systemowe. Jednym z nich jest nowa Dyrektywa Unii Europejskiej, która nakazuje urzędnikom administracji publicznej, aby  przy zamówieniach publicznych akceptowali oni faktury w wersji elektronicznej jeżeli tylko zawierają tak zwane metadane, czyli możliwe jest ich wczytanie do systemu informatycznego bez konieczności ręcznego wpisywania. W kontekście możliwych do uzyskania korzyści krok ten ocenić należy bardzo pozytywnie.

Inicjatyw zmierzających do wypromowania elektronicznego przesyłania faktur nie brakuje również na naszym krajowym podwórku. Warszawska firma Sage już kilka lat temu stworzyła portal miedzyfirmami.pl, będący „elektronicznym listonoszem”, służący do elektronicznej wysyłki dokumentów, przede wszystkim faktur.

Na początku ubiegłego tygodnia ogłoszony został konkurs dla wszystkich jego użytkowników, w którym do wygrania są bony Sodexo o różnych wartościach, a nagrodą główną jest ekspres do kawy firmy Bosch.

Konkurs potrwa do 29 sierpnia bieżącego roku.

Szczegółowych informacji na temat zasad konkursu oraz nagród udzieli Państwu nasz Dział Handlowy.