Skip to main content

Obowiązek posiadania urządzenia fiskalnego ma osoba fizyczna i prawna która w danym roku kalendarzowym przekroczyła określony obrót i prowadzi sprzedaż towarów lub usług na rzecz:

  • osób fizycznych – nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • osób fizycznych – przedsiębiorców którzy dokonują zakupów nie na rzecz swojego przedsiębiorstwa,
  • rolników ryczałtowych dokonujących zakupu prywatnie i dla gospodarstwa.