Skip to main content

Podstawowym kryterium zwolnienia z obowiązku posiadania urządzenia fiskalnego jest wysokość obrotu.

Ponadto z obowiązku ewidencjonowania zwolnione są usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy spełnieniu warunków:

  • każde świadczenie usługi jest udokumentowane fakturą,
  • liczba usług wykonanych w poprzednim roku podatkowym jest mniejsza niż 50,
  • liczba odbiorców tych usług w poprzednim roku podatkowym jest mniejsza niż 20,
  • płatność za usługę w całości przelewem o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której dotyczy zapłata.