Skip to main content

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.poz. 363), od 1 kwietnia 2013 roku wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące stosowania kas przez podatników. Ministerstwo Finansów już w zeszłym roku rozpoczęło przygotowania do nowych zmian w przepisach dotyczących urządzeń fiskalnych, zasad ich serwisowania, użytkowania oraz ewidencjonowania sprzedaży.

Co się zmieni?

Najwięcej wątpliwości wywołuje kwestia umieszczenia na każdym paragonie nazwy usługi lub towaru. W myśl dotychczasowych przepisów na paragonie miała być umieszczona „nazwa towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy”. Zgodnie z nowymi przepisami na paragonie powinna się znaleźć „nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację”. Projekt rozporządzenia Ministerstwa wprowadza dodatkowe wytyczne dotyczące paragonów a mianowicie: oznaczenie “paragon fiskalny” ma być widoczne i identyfikować ten typ dokumentu sprzedaży. Na paragonie ma również pojawić się numer identyfikacji podatkowej nabywcy.

Zmiany będą również dotyczyły przeglądów technicznych i serwisowania kasy…

Od 1 stycznia 2013 roku termin obowiązkowego przeglądu technicznego będzie liczony od dnia fiskalizacji kasy. Tak więc zmienia się zapis określający okres dokonywania przeglądów. Zgodnie z poprzednim rozporządzeniem ( rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania -Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) obowiązkowy przegląd techniczny należało wykonać raz na 24 miesiące. Nowe rozporządzenie brzmi: ”nie rzadziej niż co 2 lata”. Różnica jest dosyć istotna gdyż pozwala podatnikowi dokonać przeglądu wcześniej, przed upływem 24 miesięcy. Zmieniają się również wymogi dotyczące serwisów urządzeń fiskalnych. Każdy serwisant od 1 kwietnia 2013 roku będzie miał obowiązek wykonać przegląd kasy w ciągu 5 dni od otrzymania zgłoszenia przez podatnika. Projekt roporządzenia przewidział również zmiany we wzorach zgłoszeń oraz wniosków składanych przez podatnika do urzędu skarbowego. 

 

 Jeśli potrzebujesz więcej informacji zadzwoń pod nr tel.: 12 634 05 44  lub napisz info@polkas.pl