Skip to main content

Jeżeli mamy do wprowadzenia duża ilość kontrahentów do systemu Comarch ERP Optima możemy przyśpieszyć operację posługując się arkuszem programu Excel. Aby przygotować szablon możemy wyeksportować wcześniej taki plik z programu a następnie uzupełnić go danymi. Plik importujemy za pomocą przycisku import kontrahentów widocznego na dole okna listy kontrahentów. Następnie należy wskazać lokalizację pliku źródłowego, wybrać opcję dotyczącą kartotek już istniejących oraz kliknąć ikonę pioruna. Po zakończeniu importu pojawi się okno, w którym widoczny będzie log.

Jak zaimportować  kontrahentów z pliku MS Excel do programu Optima1