Skip to main content

Aby zdefiniować nowy rejestr K/B należy wejść na listę rejestrów z poziomu zakładki Kasa/Bank. Nowy rejestr dodajemy ikoną plusa a na wyświetlonym formularzu uzupełniamy dane takie jak: akronim, rejestr, nazwa czy jego typ. Zdefiniować możemy także Numeracje czy okres raportów. Druga zakładka (Zakazy) pozwala na zdefiniowanie operatorów nie mających możliwości edycji danych związanych z tym rejestrem. Program Optima nie ogranicza ilości rejestrów prowadzonych w firmie.

Jak dodać rejestr kasowo-bankowy do programu Comarch ERP Optima1