Skip to main content

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zmienia zasadę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie całej Polski. Ustawa formalnie weszła w życie 1 stycznia 2012r. Przewidziany ustawą nowy system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce będzie obowiązywać w gminach najpóźniej od 1 lipca 2012r. Podmiotami odpowiedzialnymi za zagospodarowanie będą gminy lub związki gminne (jeśli są odpowiedzialne za wykonywanie zadań wiązanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi). Podatek śmieciowy będzie pobierany przez gminę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców. Gmina dodatkowo na mocy stosownych uchwał będzie mogła pobierać opłaty za odpady komunalne wytwarzane na nieruchomościach, które nie są zamieszkałe przez mieszkańców.

System informatyczny klasy ERP enova jest już gotowy na obsługę odpadów komunalnych w Państwa urzędach. System został przystosowany do specyfiki pracy w urzędach i pozwala na zarządzanie: odpadami komunalnymi, dokumentami handlowymi, księgowością, kadrami i płacami itp. System ma budowę modularną i dodatkowo można go rozbudować o inne obszary funkcjonalne.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oprogramowania oraz umówienia się na bezpłatną prezentacje systemu prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym.

Zadzwoń pod numer 12 634 05 44 lub napisz erp@polkas.pl