Skip to main content

Firmy serwisujące urządzenia fiskalne zobligowane są do zgłoszenia podatników, którzy nie wykonali przeglądów w 2019 roku. Według art. 82 par. 1 ordynacji podatkowej osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne mają obowiązek podać fiskusowi wszystkie dane. Jak wynika z pisma wysłanego przez organ podatkowy, serwisanci muszą podać:

-numer ID kontrahenta,

-nazwę,

-imię i nazwisko,

-termin zaległego przeglądu technicznego

Sprawdzanie przeglądu technicznego będzie rejestrowane w książce kasy oraz w CRK gdzie

dane są wysyłane przez kasy Online.

 

Zwracamy uwagę, że w maju 2019 wprowadzono karę w wysokości 300 zł za brak terminowego przeglądu kasy równocześnie podatnik straci ulgę, którą otrzymał przy zakupie kasy.

Badanie techniczne należy wykonywać nie rzadziej niż co dwa lata. Termin pierwszego przeglądu liczony jest od daty fiskalizacji. Wymiana modułu fiskalnego (czyt. jej ponowna fiskalizacja) przerywa ciągłość wykonywania przeglądów.

Od maja 2019 podatnicy, którzy zawiesili działalność nie muszą wykonywać przeglądu. Warunkiem koniecznym jest nie prowadzenie przez nich ewidencji sprzedaży. Po wznowieniu sprzedaży, a przed ewidencjonowaniem pierwszych obrotów należy wykonać przegląd techniczny.

Sprawdzanie przeglądu technicznego będzie nie tylko w książce kasy, bazie CRK (gdzie dane są wysyłane przez kasy Online) ale również bezpośrednio od serwisantów.

Dodatkowym udogodnieniem jest, że od 1 lipca 2019 nie trzeba składać prośby o zamianę serwisanta. Należy jednak poinformować o tej zmianie serwis główny kas danego producenta (w ciągu 5 dni od przepisania opieki).