enova365 EDI

Moduł służący do elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy podmiotami o różnych systemach informatycznych – poprzez obsługę komunikatów EDI (Electronic Data Interchange).

Opis

Posiadane funkcjonalności:

 • Identyfikacja towarów po kodzie EAN.
 • Identyfikacja kontrahentów po kodzie GLN.
 • Obsługa komunikatów EDI w formacie XML z opcją definiowania:
  • struktury komunikatów – wzorce wg specyfikacji ECOD i EDINet
  • komunikatów niezwiązanych z żadnym wzorcem
  • różnych wariantów definicji komunikatu tego samego typu
 • Sześć gotowych definicji komunikatów z możliwością ich indywidualnej modyfikacji: INVOICE, ORDER, DESADV – każdy w dwóch wariantach odpowiadających standardom ECOD i EDINet.
 • Przypisywanie wariantów komunikatów kontrahentom.
 • Przypisywanie rodzajów komunikatów do dokumentów – eksportu i importu.
 • Tworzenie komunikatu z dokumentu handlowego (eksport).
 • Tworzenie dokumentu poprzez import komunikatu.
 • Gromadzenie komunikatów w bazie danych oraz możliwość ich podglądu z poziomu dokumentu.

Korzyści:

 • brak konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów do systemu EDI, co jest szczególnie przydatne przy współpracy z sieciami handlowymi
 • tworzenie komunikatów EDI bezpośrednio z systemu
 • indywidualne tworzenie komunikatów zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych podmiotów

Rekomendowany dla:

 • Dostawców sieci handlowych
 • Firm, od których klienci wymagają wymiany dokumentów poprzez EDI
 • Firm współpracujących z dostawcami, którzy przyjmują i przesyłają dokumenty handlowe w postaci komunikatów EDI

Szczególnie polecany dla branż:

 • Handel / e-commerce
 • Usługi i B2B
 • Logistyka i spedycja
 • Finanse / HR
 • Produkcja

Stanowiska:

 • Fakturzysta
 • Magazynier
 • Pracownik sprzedaży
 • Księgowy
 • Dyrektor finansowy

Biznes:

 • Sprzedaż i zaopatrzenie
 • Finanse i księgowość
 • Zarządzanie produkcją