Skip to main content

Kontakty biznesowe opierają się przede wszystkim na wymianie informacji a dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających efektywną komunikację i szybkie podejmowanie decyzji.

Elektroniczna Wymiana Danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI)- to efektywna komunikacja B2B z partnerami biznesowymi, zapewniająca szybka transmisję danych za pomocą bezpiecznych protokołów komunikacyjnych. Relacje biznesowe i komunikacja między partnerami w łańcuchu dostaw oprócz optymalizacji wszystkich procesów biznesowych, zapewnia szybki dostęp do wszystkich danych oraz obniżenie kosztów operacyjnych.

Rozwiązanie Comarch EDI zapewnia wysoką jakość usług, pełną automatyzację wszystkich procesów biznesowych, wysoką jakość danych, zgodność z aktualnymi przepisami dotyczącymi wymiany i archiwizacji e- faktur, redukcję kosztów oraz poprawę współpracy z partnerami biznesowymi. Rozwiązanie EDI jest oferowane w modelu usługowym ( SaaS),  dzięki czemu  użytkownicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zakupem sprzętu.