Skip to main content

road to horizonImponująca pula środków unijnych na lata 2014–2020 zostanie rozdysponowana w ramach Regionalnych (ponad 31 mld euro) oraz Krajowych Programów Operacyjnych (ponad 45 mld euro), które są i będą sukcesywnie uruchamiane w poszczególnych województwach. Otrzymają one różne kwoty, zależnie od obecnego poziomu rozwoju i potencjału rozwojowego. Program krajowy, to z kolei działania celowe, np. Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój i inne.

Wyraźnie widać preferencje i wsparcie dla projektów obejmujących usługi badawcze, rozwojowe związane z opracowaniem i rozwojem nowych produktów, usług, zmian procesowych (działania B+R). Sprowadza się to do efektywnych, realnych wdrożeń rezultatów prac badawczych, jak też dalszej sprzedaży wypracowanych w ten sposób licencji. Zdecydowanie mniej programów dotyczy inwestycji, gdzie środki można przeznaczyć wprost na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy usług. Nie wyklucza to jednak kontekstu systemu informatycznego, jaki przy tego typu projektach może być wykorzystywany.

Dla przykładu, w województwie małopolskim, na chwilę obecną dostępny jest REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY, działanie 1.2.3 „BON NA INNOWACJĘ”. W założeniu obejmuje projekty zakupu usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, zmian procesowych, usług w zakresie wzornictwa, jak też usług ochrony własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem patentowym. W ramach tego programu, koszty kwalifikowane to 50 tysięcy zł (tzw. mały bon) lub 100 tysięcy zł (tzw. duży bon). Nabór wniosków trwa od 23 listopada 2015 r. do 22 stycznia 2016 r.

Zapowiadane są kolejne programy. Zatem teraz jest bardzo dobry czas na analizę potrzeb własnych i weryfikację możliwości w kontekście środków unijnych. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności biznesowej, biorą Państwo pod uwagę skorzystanie z dotacji unijnych w związku z systemami informatycznymi do zarządzania firmą, zapraszamy do skorzystania z usług firmy POLKAS. Nasi konsultanci po zapoznaniu się z Państwa sytuacją, pomogą w optymalnym zaplanowaniu skutecznego działania.

Wyróżnikiem naszej oferty jest budowanie kompleksowych rozwiązań, których komponentami są m.in.: systemy do zarządzania firmą (Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, enova365, Symfonia ERP), systemy i urządzenia fiskalne, a także oprogramowanie i sprzęt elektroniczny dla sklepów oraz magazynów. Zaproponujemy optymalne dla Państwa rozwiązanie informatyczne oraz – co istotne – udzielimy Państwu wsparcia merytorycznego, pomagając wybrać odpowiedni dla Państwa celów program dotacyjny spośród obecnie dostępnych. Możecie Państwo liczyć na naszą realną pomoc w przygotowaniu planu biznesowego, wniosku o dotację i jego kompleksową obsługę.