Skip to main content

Koniec roku to czas planów strategicznych, inwestycyjnych i budżetowych. To też czas podsumowań i wyciągania wniosków z kończącego się roku, porównania go do poprzednich lat i prób przewidzenia przyszłości.

Ten czas może kojarzyć się z toną papierów i segregatorów, szukaniem maili sprzed miesięcy, analizowaniem niekończących się tabelek, mozolnym wyszukiwaniem danych, przygotowaniem prezentacji, wykresów, raportów… Można i tak.

Można też kilkoma kliknięciami odnaleźć potrzebne dane, przedstawić je w formie czytelnych grafik i wykresów, porównać z poprzednimi wynikami, odwzorować trendy rynkowe, podać analizę wszystkich obszarów działanie firmy na przysłowiowym talerzu. Bez makulatury i segregatorów. Jak? Za pomocą modułu obsługującego analizy Business Intelligence, dostępnego m.in. w systemach ERP takich jak Comarch ERP Optima czy enova365.

Co zyskuje przedsiębiorca decydując się na wdrożenie Analiz BI?

 • Szybki dostęp do bieżących informacji dotyczących procesów zachodzących w firmie.

 • Łatwiejsze kontrolowanie zachodzących zmian, kondycji przedsiębiorstwa, możliwość stałego monitorowana potrzebnych wskaźników.

 • Ułatwienie interpretacji wyników działań firmy w każdym obszarze jej działania.

 • Oparcie decyzji biznesowych na rzeczywistych i precyzyjnych danych, nie na przewidywaniach czy domysłach.

 • Dostęp do skonsolidowanych danych spływających z różnych działów i dotyczących różnych projektów.

 • Zminimalizowanie ryzyka błędów.

 • Łatwy dostęp do danych, zarówno aktualnych, jak i historycznych, ułatwiający ich porównywanie oraz prognozowanie wyników.

 • Czytelnie i przejrzyste przedstawienie potrzebnych danych w formie graficznej na różnych poziomach szczegółowości.

 • Oszczędność czasu i pracy poświęcanej na generowanie nawet najbardziej złożonych raportów.

 • Możliwość automatycznego przesłania odpowiednich raportów do zdefiniowanych użytkowników.

 • Łatwiejsze określania przyczyn negatywnych zmian, niezgodności czy złych trendów, co przyspiesza wdrożenie działań naprawczych.

 • Zachowanie spójnej, jednolitej struktury wszystkich, nawet najbardziej złożonych i zmiennych danych.

 • Bezpieczeństwo – dostęp do danych tylko dla uprawnionych użytkowników.

To tylko wybrane korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie rozwiązań BI. Ich wachlarz jest szeroki, zależny od indywidualnych potrzeb firmy i oczekiwanych funkcjonalności. Co więcej – narzędzie to sprawdza się nie tylko z dużych firmach. Wszystkich więc, którzy chcieliby ułatwić sobie pracę dzięki zastosowaniu analiz BI, zapraszamy do kontaktu z POLKAS.