Skip to main content

Paragon fiskalny może być dowodem księgowym ale w ściśle określonych sytuacjach, uwzględnionych w przepisach. Odwołując się do rozporządzenia Ministerstwa Finansów dotyczącego prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów,  paragonem mogą być udokumentowane takie wydatki jak:

  • zakup materiałów biurowych,  środków czystości i  bhp
  • zakup paliwa i olejów poza granicami państwa.

Paragon musi zawierać zarówno datę jak i pieczątkę jednostki wydającej. Oprócz tego powinien określać ilość, cenę jednostkową oraz wartość zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi wpisać swoje dane oraz nazwę zakupionego towaru. Według rozporządzenia za fakturę uznaje się również dowód zapłaty za przejazdy autostradami  płatnymi. Dowód taki musi zawierać następujące dane:
nazwę sprzedawcy, numer do identyfikacji podatku, datę wystawienia, dokładne informacje dotyczące usługi, kwotę należności wraz z kwotą podatku.