Skip to main content

Comarch Optima na 2016 rok, nie tylko od strony dostosowania tych produktów do obowiązujących przepisów, ale i nowych funkcjonalności. Aktualizację powodującą poszerzenie funkcjonalności otrzymał również inny produkt krakowskiego producenta zintegrowanych systemów do zarządzania – Comarch WMS, który wykorzystywany jest w firmach wymagających zaawansowanego zarządzania magazynem. Wyróżnikiem wersji 2016 Comarch WMS (aplikacje Zarządzanie i Magazynier) jest możliwość wywoływania zdefiniowanych raportów systemowych. Na podkreślenie zasługują:

  • realizacja dyspozycji przez pracownika, raport wykonanych zadań,
  • lista zadań dla towaru, stanu towaru na koniec wybranego dnia,
  • raport ruchów towarowych na miejscach magazynowych.
Dostępny mechanizm zarządzania raportami, daje możliwość modyfikowania istniejących oraz kreowanie nowych, stosownie do potrzeb Klientów. Dzięki raportowaniu z poziomu Comarch WMS Zarządzanie zoptymalizowane zostały możliwości monitorowania sytuacji na magazynie. Aplikacja w wersji na 2016 rok, umożliwia rejestrację wydań oraz przyjęć magazynowych z podziałem na etapy, tworzenie przesunięć magazynowych (MP) z poziomu samej aplikacji Comarch WMS Zarządzanie oraz pozwala nadawać dyspozycjom różne priorytety. WMS-Comarch W ramach jednego magazynu zbiorczego Comarch WMS system pozwala na sprawnie obsługiwać wiele magazynów zdefiniowanych w Comarch ERP XL. Taki model umożliwił zaaplikowanie funkcjonalności automatycznego generowania przesunięć towarów pomiędzy magazynami. Każda magazynowa dyspozycja może zostać zgrupowana z innymi (MultiPacking), aby zoptymalizować magazynierom realizację zamówień pozycji z różnych dokumentów. Dla zarządzających istotną funkcja jest bieżące wskazanie stopnia zajętości powierzchni oraz wykorzystanie nośności dla wszystkich poziomów magazynu. Szczególny nacisk został położony na poprawę ergonomii pracy i automatyzację procesów. Generowane są dyspozycje na niezrealizowane pozycje, weryfikowane ilości zasobu na położeniach dolnym i górnym, jest możliwość przyjęcia wielu towarów jednocześnie, generowania kodów oraz drukowania wielu etykiet. Wersja 2016 Comarch WMS współpracuje z Comarch ERP XL 2016.1 i  2015.2.4, jak również z Comarch ERP Altum 2016.0 i 2015.1.]]>