Comarch ERP XL Kadry i płace

Moduł wspierający procesy kadrowo – płacowe oraz obsługę deklaracji.

Opis

Funkcjonalności:

  • Obsługa pełnego procesu kadrowo-płacowego – przyjęcie, rozliczenia i zwolnienia pracownika, wyrejestrowanie go z ubezpieczeń, analityka wysokości wynagrodzenia pracowników w oparciu m.in. o kryteria takie jak: czas pracy, nieobecności lub staż pracy, przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników, pełna informacja o kosztach wynagrodzeń.
  • Obsługa deklaracji – rozliczanie umów cywilno-prawnych, właścicieli, szereg deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego, wysłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik, wysyłanie deklaracji PFRON oraz SODiR Offline, e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów oraz wydruki deklaracji podatkowych.