Skip to main content

Zmiany w obszarze deklaracji ZUS oraz wzorów dokumentów do wysyłki e-deklaracji to najważniejszy obszar nowości w najświeższej wersji programu Comarch ERP Optima.

Aktualizacja systemu jest tym razem szczególnie ważna dla modułów księgowych i kadrowo-płacowych. Jakie zmiany w programie nastąpiły tym razem?

Przede wszystkim wprowadzono możliwość naliczenia oraz wysyłki do systemu e-Deklaracje deklaracji rocznej PIT-37(25) z załącznikami na formularzu obowiązującym za rok 2018.

Drugą istotną zmianą jest aktualizacja wzorów deklaracji PIT do wysyłki do systemu e-Deklaracje. Aktualizacja ta dotyczy deklaracji:

  • PIT-28/PIT-28S(21) z załącznikami: PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8),

  • PIT-36/PIT-36S(26) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),

  • PIT-36L/PIT-36LS(15) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),

  • PIT-4R(8) PIT-8AR(7), IFT-1/1R(14), PIT-11(24) z załącznikiem PIT-R(19).

Umożliwiono także naliczanie nowych deklaracji ZUS DRA cz. II, ZUS RCA cz. II, ZUS RPA oraz dostosowano ZUS DRA, ZUS ZWUA do wzorów obowiązujących od 1.01.2019 r.

Zmiany dotyczą również zgłoszenia SENT, który został zaktualizowany do obowiązujących wytycznych Ministerstwa Finansów – zamiast ilości przewożonego towaru trzeba podać jego masę brutto w kilogramach lub objętość w litrach.

Wśród nowości swoje pierwsze kroki stawia usługa Comarch OCR – na razie jest ona w fazie testów. Gdy po ich pozytywnym zakończeniu zostanie włączona do oferty Comarch dla wszystkich użytkowników, na pewno będziemy o tym informować!