Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus

Zaawansowany moduł, który posiada rozszerzone funkcje z obszaru Comarch ERP Optima Księga Handlowa.

Opis

Moduł Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus umożliwia dodatkowo:

  • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe
  • księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe
  • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej
  • generowanie przeszacowania walut