Skip to main content

EDI to skrót od Electronic Data Interchange, oznaczający elektroniczną wymianę danych – a szerzej także dokumentów – między systemami komputerowymi. Wymiana taka odbywa się z wykorzystaniem ustalonych komunikatów.

Za pomocą rozwiązań EDI można generować, eksportować i importować dokumenty – np. faktury czy zamówienia – w odpowiednim formacie i dzięki temu wymieniać je między podmiotami korzystającymi z różnych systemów ERP. W praktyce wygląda to tak, że faktura wystawiona w systemie A może zostać wysłana w formie ustrukturyzowanego pliku do kontrahenta i następnie wczytana przez niego do systemu B, bez konieczności ręcznego wpisywania danych – pozycji na fakturze, cen, rabatów, terminów, danych adresowych itp. Oczywiście działa to także w przypadku, gdy firmy korzystają z takiego samego oprogramowania. Niezbędne jest tylko, by systemy posiadały funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

Jak widać na przykładzie pierwszą zaletą stosowania wymiany danych przez narzędzia EDI jest to, że nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania dokumentów, zawierających często wiele pozycji. Dzięki wyeliminowaniu ręcznego uzupełniania danych znacznie maleje ryzyko pomyłki – rola użytkownika systemu ogranicza się do wykonania importu pliku i kontroli jego poprawności. Zatem przepływ danych zyskuje zarówno na czasie, jak i na dokładności. Zastosowanie EDI często zapewnia łatwiejszy dostęp do informacji logistycznej, przyspiesza czas otrzymywania dokumentów i zmniejsza pracochłonność całego procesu.

Większość liczących się producentów systemów ERP – m.in. Comarch czy Soneta – ma w swojej ofercie rozwiązania EDI. Wszystkich zainteresowanych wdrożeniem EDI dla systemów Comarch lub enova365 zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.