Skip to main content

Jakie kryteria są ważne przy wyborze oprogramowania dla firm zajmujących się produkcją jednostkową? W produkcji jednostkowej nic nie działa rutynowo, a producenci muszą być w stanie elastycznie i szybko reagować na nieprzewidziane zmiany oraz nieprzerwanie dopasowywać plany i produkcję do nowych warunków – z zachowaniem zyskowności. Takiej elastyczności firmy zajmujące się produkcją na zamówienie wymagają też od swojego oprogramowania biznesowego.

Integracja danych CAD/PLM

W produkcji jednostkowej niezbędna jest integracja danych produkcyujnych w całym cyklu życia produktu – a więc danych pochodzących z systemów CAD i PLM. Dane “konstrukcyjne” muszą być w prosty sposób konwertowane na dane ekonomiczne, aby dział zakupów i kierownictwo projektu miały wszystkie niezbędne informacje dotyczące kalkulacji, list części, etapów produkcji i planowania zasobów.  Dodatkowo projektanci od samego początku muszą być w stanie uwzględniać w swoich projektach ceny, czasy pracy i dostępność – to ważna zaleta z punktu widzenia struktury kosztów i przestrzegania harmonogramu projektu.

Zwiększające się struktury produktów

W zakładach produkcyjnych najważniejsze jest zapewnienie terminowej i ciągłej produkcji, system ERP powinien umożliwiać obsługę zwiększającej się na bieżąco listy produktów. Dzięki takiemu oprogramowaniu dział zakupów może w porę zamówić materiały o długich terminach dostawy, a dział produkcji na bieżąco tworzyć plany wytwarzania zatwierdzonych komponentów. Oznacza to znacznie mniej dodatkowych kosztów dostaw, przestojów i dodatkowych zmian w pracy.

Skalowalność w perspektywie międzynarodowej

Firmy prowadzące produkcję jednostkową często zarządzają bardzo złożonymi krajowymi i zagranicznymi łańcuchami dostaw. Dlatego oprogramowanie ERP powinno być skalowalne- dostosowane do działalności międzynarodowej. Zaletą systemu, który może obsługiwać wiele ośrodków, jest fakt, że umożliwia bezproblemową komunikację współpracujących ze sobą partnerów i przez to zwiększa możliwość wymiany informacji np. z kurierami.

Zarządzanie jakością

W dzisiejszych czasach klient jest świadomy wyboru. Ma możliwość doboru produktu z pośród  wielu, dlatego istotna staje się dla niego jakość. Zdolność do zapewniania nieprzerwanie wysokiej jakości przy rosnącej konkurencji ze strony dostawców globalnych, staje się kluczowym elementem budowania przewagi nad konkurencjej. Dlatego firmy zajmujące się produkcją jednostkową potrzebują – oprócz kartoteki urządzeń z wykazem części dla całego cyklu życia – kompletnej dokumentacji kontrolnej i prostych funkcji śledzenia wykorzystujących zintegrowane zarządzanie partiami i seriami.

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji i sterowanie jej przebiegiem musi również odzwierciedlać złożone procesy wytwórcze i umożliwiać wydajne zarządzanie. Poprzez precyzyjne krótkoterminowe planowanie zintegrowane narzędzia do planowania produkcji wychwytują błędy w planowaniu, a system ERP  pomaga cały czas monitorować zdolności produkcyjne i dopasowywać kolejność zamówień.

Kalkulacje i analizy ekonomiczne

Utrzymanie kosztów i terminów pod kontrolą to dla firm zajmujących się produkcją jednostkową nie lada wyzwanie. Mimo niepewności, oferty muszą być odpowiednio skalkulowane, a w przypadku niezgodności firma musi w porę zareagować. Dopracowane narzędzia analityczne ( ANALIZY BI) w systemie ERP pomagają nie tylko w precyzyjnej kalkulacji wstępnej i wynikowej oraz w monitorowaniu postępów w realizacji projektu, lecz także w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dzięki temu mozna sobie odpowiedzieć na takie pytania jak:

  • które projekty są opłacalne?
  • którzy dostawcy oferują atrakcyjne warunki i niezawodne dostawy?
  • gdzie koszty wymykają się zwykle spod kontroli?
  • w których procesach tkwi możliwość zwiększenia wydajności?

Komunikacja 4.0

Przemysł 4.0, to zzwarta rewolucja przemysłowa – uogólniająca koncepcja odnosząca się do pojęcia „rewolucji przemysłowej” w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych.

Produkcja jednostkowa to działalność mocno powiązana z doradztwem, wymaga więc ścisłej i bezproblemowej interakcji z klientami i dostawcami przez cały czas trwania projektu. Aplikacje mobilne oraz informacje zebrane w przejrzysty sposób w kartotekach klientów, projektów i dostawców upraszczają komunikację dzięki zawsze dostępnym aktualnym danym.

Droga do inteligentnej fabryki niezmiennie wiedzie do chmury. Partnerzy, maszyny i obrabiane przedmioty muszą zostać połączone na wspólnej platformie technologicznej, która sprosta rosnącej ilości i złożoności danych. Aby przygotować się na Przemysł 4.0, systemy ERP dla firm zajmujących się produkcją jednostkową powinny być dostępne również w modelu chmurowych.