Skip to main content

Od 1 stycznia bieżącego roku nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług pozwala Naczelnikowi Urzędu Skarbowego na usuwanie firm z rejestru VAT. W ciągu pierwszych trzech miesięcy fiskus wykreślił z niego niemal 40 tys. podmiotów!

Niestety nowelizacja nie nakłada na organy skarbowe obowiązku informowania podatnika o tym fakcie. Dlatego zdarza się, że firma, która utraciła status czynnego podatnika VAT, nie jest świadoma tego faktu i nadal wystawia faktury swoim kontrahentom. Przysparza to wielu kłopotów nie tylko wykreślonemu podatnikowi, lecz

także jego klientom czy dostawcom. Po wykreśleniu z rejestru firma traci prawo do odliczenia podatku VAT od faktur zakupowych, a jej kontrahenci, otrzymujący faktury sprzedaży z VAT-em od wykreślonego podmiotu, nie mają prawa do odliczenia tego podatku w deklaracji VAT. Zatem zarówno przyjęcie takiego dokumentu, jak i wystawienie faktury podmiotowi wykreślonemu z rejestru sprawi, że składane deklaracje VAT będą błędne, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Dlatego obowiązek weryfikacji statusu kontrahentów spada na każdego podatnika.

Żeby sprostać tym wymaganiom Soneta wprowadziła nowe rozwiązanie w systemie enova365. Pozwala ono na automatyczną weryfikację aktualnego statusu VAT kontrahenta w międzynarodowej bazie VIES. Program automatycznie informuje także o statusie podatnika w chwili wystawiania faktury dla klienta lub przyjmowania faktury sprzedaży od dostawcy. Dzięki temu przedsiębiorcy korzystający z oprogramowania enova365 mogą spać spokojnie i nie obawiać się kontroli.

Na wszelkie pytania związane z tym rozwiązaniem oraz dotyczące oprogramowania ERP odpowiedzą Państwu nasi doradcy – zapraszamy do kontaktu: 12 634 05 44 lub erp@polkas.pl.