Skip to main content

Comarch informuje, że nawiązał współpracę z Santander Bank Polska w zakresie obsługi operacji bankowych opartej o webservice. Oznacza to, że użytkownicy korzystający z systemów Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP XT będą mogli z poziomu systemu ERP zarządzać procesami bankowymi – np. importować wyciągi, sprawdzać stan rachunku, eksportować przelewy, pobierać potwierdzenia transakcji, weryfikować stan płatności wysłanej do banku.

Taka wymiana danych w trybie online zapewnia przede wszystkim szybszą pracę – nie ma potrzeby logowania się do banku, przepisywania czy kopiowania danych. Informacje między bankiem a systemem ERP przesyłane są bezpośrednio, co znacznie skraca czas potrzebny na ich obsługę i przetworzenie.

Zwiększa to także bezpieczeństwo danych. Komunikacja za pomocą webservice jest zabezpieczona m.in. certyfikatami komunikacyjnymi o najwyższych standardach bezpieczeństwa, stosowane są także np. tokeny autoryzujące transakcje. Automatyzacja wymiany danych dodatkowo pozwala uniknąć zwyczajnych błędów np. przy przepisywaniu czy kopiowaniu danych, oraz – eliminując zapisywanie plików do wymiany na dysku – możliwości ingerencji w pliki czy ich uszkodzenia podczas awarii.

Udostępnienie funkcjonalności użytkownikom systemów Comarch planowane jest do końca trzeciego kwartału 2022.