Skip to main content

W odpowiedzi na zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w sposobie przygotowania i składania rocznych sprawozdań finansowych Comarch wprowadza nową, dedykowaną aplikację Comarch e-Sprawozdania.

Zgodnie z nowymi przepisami dokument trzeba sporządzić w formie elektronicznej oraz opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Aplikacja Comarch umożliwi nie tylko przygotowanie odpowiedniego pliku XML i pełną obsługę sprawozdań finansowych, ale także dodatkowe opcje i funkcjonalności.

Pierwszy etap wprowadzenia aplikacji na rynek planowany jest na grudzień 2018. Pierwsza wersja rozwiązania umożliwi utworzenie od podstaw pliku XML, w postaci wymagalnej przez Ministerstwo. Dane liczbowe, takie jak np. bilanse, będą wprowadzane ręcznie.

Kolejnym krokiem ma być zintegrowanie aplikacji z Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima i Comarch ERP Altum, planowane na styczeń 2019. Dzięki temu aplikacja będzie pracować na bazie danych systemu ERP i umożliwi wczytanie zestawień księgowych. Dane dodatkowe będą wprowadzane ręcznie. Na podstawie danych zawartych w aplikacji będzie można tworzyć wydruki.

W marcu 2019 planowane jest wprowadzenie do aplikacji zarządzania wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem, tworzenie paczek sprawozdawczych (repozytorium dokumentów) i edytowalnego szablonu informacji dodatkowej.

Aplikacja ma umożliwić łatwy dostęp do sprawozdań z lat poprzednich oraz przygotowania sprawozdania w oparciu o rok poprzedni, wygenerowanie kompletnego sprawozdania finansowego, które składa się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale, Cash Flow oraz informacji dodatkowej, w takim zakresie w jakim jest to wymagane i zostanie ustrukturyzowane.

Koszt aplikacji będzie zależny od systemu ERP (Optima, Optima dla Biur Rachunkowych oraz Altum i XL).

Dodatkowo systemy Comarch ERP zostaną wzbogacone o funkcjonalności, które pozwolą przedsiębiorcom przygotować część danych potrzebnych do rocznego sprawozdania finansowego. Te funkcjonalności udostępnione będą w ramach aktualizacji systemów w styczniu 2019 roku.