Skip to main content

Aby aktywować zakupione oprogramowanie Sage Symfonia należy przejść przez kilka kroków podstawowej procedury rejestracyjnej.

Procedura aktywacji programu Symfonia zależy bezpośrednio od metody zakupu oprogramowania. Możliwe są dwie formy zakupu systemu:

  • Bezpośrednio w Sage
  • u Autoryzowanego Partnera Sage

Początek procesu jest taki sam dla obydwu przypadków, należy z wstążki programu wybrać zakładkę „Aktywacja” a w niej „Zgłoszenie danych firmy”. Uzupełniamy konieczne dane. Wygenerowany formularz aktywacyjny w formacie .XML, który przesyłamy mailem na adres rejestracja@symfonia.pl.

Przykładowy formularz rejestracji:

Jeżeli program zakupiliśmy w Sage, po rejestracji danych naszej firmy w systemie producent potwierdzi realizację płatności i po jej pozytywnym wyniku prześle na podany w czasie rejestracji adres mailowy wiadomości zawierającą dane aktywacyjne.

W wypadku w którym Symfonię kupiliśmy u Autoryzowanego Partnera Sage (na przykład w firmie Polkas) dane aktywacyjne trafia na adres mailowy partnera, który przekaże je Państwu.

Po otrzymaniu danych aktywacji należy w zakładce „Aktywacja” wybrać pole „Aktywacja danych firmy”. W oknie formularza należy wpisać kod aktywacji i zatwierdzić.

Przykładowe okno aktywacji:

Należy pamiętać, że kod aktywacji jest jednorazowy, oraz przypisany do numery seryjnego programu i NIP posiadacza. Jeżeli którakolwiek z tych danych się zmieni należy ponownie wykonać procedurę rejestracji. Mamy na to 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

WAŻNE!

Jeżeli do zmiany danych dojdzie w czasie miedzy zgłoszeniem rejestracyjnym, a aktywacją, przesłany kod aktywacji nie zadziała. Należy niezwłocznie powtórzyć rejestrację używając poprawnych danych.

W razie pojawienia się problemów z rejestracją należy się skontaktować ze swoim opiekunem lub infolinią techniczną Sage.